קופות צדקה/ סטנדים/ סטים הבדלה/ נרות נשמה/ זמירות שבת/ כריות/ ברכות הבית/ נטלות ידיים